Поверителност

Тази Политика на поверителност описва политиките и процедурите на The Mall по събирането, използването и разкриването на Вашата информация. Информацията се обработва от АП Ритейл I ЕООД, дружество регистрирано и опериращо според законите на Република България, със седалище и адрес на управление в София, район Възраждане, бул. Мария Луиза No. 47, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 200019536, представлявано от управителя Александро Папагеоргиу Пападопулос (?The Mall“). The Mall получава Вашата информация чрез мобилната ни платформа, SMS, API, услуги и трети страни, програмата за лоялност MoRe (наричани по-долу ?Услугите“). Когато използвате, която и да е от Услугите, Вие се съгласявате със събирането, препращането, обработката, съхранението, разкриването или друго използване на информацията Ви, както е описано в тази Политика на поверителност за целите само на Услугите. Независимо от това, в коя страна живеете или от коя създавате информация, информацията Ви може да бъде използвана от The Mall в България или всяка друга страна, в която оперира The Mall.

Информацията, която подавате към Услугата и Вашата активност по отношение на Услугата се предава публично до по-широката публика на The Mall (напр. показване на името Ви в коментари). Може да изберете да показвате Вашата активност по отношение на Услугите на трети страни като Facebook или Twitter, или може да посочите, че не искате да правите това. Разполагате с пълен контрол по отношение на това какво разпространяват Услугите на The Mall до трети страни, като Facebook или Twitter. Ако имате въпроси или коментари относно тази Политика на поверителност, моля свържете се с нас на [email protected]

Събиране и използване на информация

 • Информация събирана при регистрация: Когато създавате или пренастройвате акаунт в програмата за лоялност MoRe, предоставяте лична информация, като името Ви, потребителско име, парола и имейл адрес. Част от тази информация, например, името и потребителското Ви име, се посочва публично в Услугите ни, включително профилната Ви страница. Някои Услуги като разглеждане на списъци, събития, бърза информация, не изискват регистрация.
 • Допълнителна информация: Може да използваме информацията Ви за контакти, за да Ви изпращаме информация за нашите Услуги или, за да Ви предлагаме продажба. Може да се откажете от получаване на такива съобщения на [email protected] Ако ни изпратите имейл, може да запазим съобщението Ви, имейл адрес и информация за контакти, за да отговорим на искането Ви. Предоставяне на допълнителната информация посочена в този параграф е напълно по избор.
 • Публична информация: Нашите Услуги са предимно създадени, за да споделяте информация със света. Най-голямата част от информацията, която ни предоставяте е информация, която ни карате да направим публично достъпна. Това включва не само съобщенията, които публикувате и метаданните, които се предоставят заедно с публикацията, като време на публикуване, но също и много други информационни части. Обичайната ни настройка е почти винаги да правим информацията, която предоставяте, публична. Публичната Ви информация се разпространява широко и незабавно. Например, публичните Ви публикации подлежат на търсене от много търсачки и могат да се доставят от нашите API до широк кръг потребители и услуги. Трябва да внимавате за цялата информация, която ще бъде направена публична от The Mall, не само за Вашите публикации.
 • Информация за влизане: Нашите сървъри автоматично записват информация (?Информация за влизане“), създадена от използването на Услугите от Вас. Информацията за влизане може да включва информация като IP адреса Ви, вида браузър, препращащия домейн, посетени страници и ключови думи за търсене. Други действия като взаимодействие с реклами могат също да се включат в Информацията за влизане.
 • Връзки:The Mall може да следи как взаимодействате с линкове в публикации, чрез препращащи кликове или по други начини. Правим това с цел да подобрим Услугите си, включително маркетинг и за да можем да споделяме пълна статистика на кликовете, като колко пъти е кликнато върху определен линк.
 • Услуги от трети страни: The Mall използва различни услуги предоставяни от трети страни, за да можем да предоставяме Услугите си и да ни помогне да разберем използването на Услугите ни, като Analytics. Тези услуги може да събират информацията изпратена от Вашия браузър, като част от заявка.

Споделяне и разкриване на информация

Не разкриваме личната Ви информация с изключение на ограничен брой случай, описани тук.

 • Със съгласието Ви: Можем да споделим или разкрием информацията Ви с Ваше съгласие, като случая, когато използвате клиент трета страна, за да влезете в профила си в програмата за лоялност MoRe.
 • Доставчици на услуги: Ангажираме определени доверени трети страни да изпълняват определени функции и да ни доставят услуги. Може да споделим личната Ви информация с тези трети страни, но само дотолкова доколкото е необходимо за изпълнението на тези функции и предоставянето на тези услуги и само при спазване на закрилата по тази Политика на поверителност.
 • Закон и вреди: Можем да разкрием информацията Ви, ако считаме, че това е необходимо за да спазим закон, наредба или законово изискване; да запазим сигурността, на което и да е лице; за да се справим с измама, проблем по сигурността или технически проблем. При всеки случай на такова разкриване, ще бъдете уведомени и ще се иска по-нататъшното Ви съгласие, ако има нужда от него.
 • Прехвърляне на дружеството: Ако The Mall е обект на процедура по несъстоятелност, сливане, придобиване, преобразуване или продажба на активи, Вашата информация може да бъде продадена или прехвърлена като част от такова действие. Посоченото в тази Политика на поверителност ще се прилага към информацията Ви, прехвърлена на новото дружество.
 • Не-поверителна и не-лична информация: Можем да споделяме или разкриваме Вашата натрупана не-поверителна или не-лична информация, като Ваши публични публикации или брой потребители, които са кликнали на определен линк (дори да е само един).

Промяна на Вашата лична информация

Ако сте регистриран потребител на Услугите ни, ние Ви предоставяме начин, за да влезете или промените личната информация, която сте ни предоставили и е във връзка с акаунта Ви.

Политиката ни спрямо деца

Нашите Услуги не са насочени спрямо деца под 13. Ако узнаете, че детето Ви ни е предоставило лична информация без Ваше съгласие, моля свържете се с нас на [email protected] Ние, съзнателно, не събираме лична информация от деца под 13. Ако узнаем, че дете под 13 ни е предоставило лична информация, ще предприемем стъпки, за да премахнем такава информация и да закрием акаунта на детето.

Промени в тази Политика

Ние можем периодично да изменяме тази Политика на поверителност. Най-последната версия на политиката, ще регулира използването от нас на Вашата информация и винаги ще бъде достъпна наhttp://www.www.mamagori.com/en/privacy-policy. Ако направим промяна в тази политика, която по изцяло наше усмотрение, счетем за важна, ще Ви уведомим по имейла на Вашия акаунт. Като продължавате да влизате в или използвате Услугите, след като тези промени влязат в сила, се съгласявате да бъдете обвързани с изменената Политика на поверителност.

Тази Политика на поверителност е в сила от 06.11.2014 г.

Имате и мнение или въпроси за тази Политика на поверителност? Моля, споделете ни по имейл на [email protected]

动漫岛 - 十八禁啪漫动漫-成年AV动漫网站